Pramoninės cheminės medžiagos

Pramoninės cheminės medžiagos užteršia vandenį įvairiais būdais, įskaitant nuotekas iš gamyklų, kasdienio vartojimo produktų atliekas. Daugelis pramoninių cheminių medžiagų sukelia rimtus ilgalaikius sveikatos sutrikimus. „Adya Clarity“ mineralų sulfatų jonai sumažina iki minimumo arba panaikina 159 pramoninių cheminių medžiagų, įskaitant 80 lakiųjų organinių junginių, koncentraciją vandenyje.