„Adya Clarity“ Sulfatų mineralų jonai mažina žemės ūkyje naudojamų chemikalų koncentraciją vandenyje

„Adya Clarity“ Sulfatų mineralų jonai mažina žemės ūkyje naudojamų chemikalų koncentraciją vandenyje Šiuo metu viena iš pagrindinių vandens taršos priežasčių yra žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos. JAV Aplinkos apsaugos darbo grupės duomenimis, 46 valstijose 215 664 tūkst. žmonių vartoja užterštą geriamąjį vandenį, kuriame rasti 97 žemės ūkio chemikalai, įskaitant pesticidus ir trąšų sudedamąsias dalis. Manoma, kad…

Pramoninės cheminės medžiagos

Pramoninės cheminės medžiagos užteršia vandenį įvairiais būdais, įskaitant nuotekas iš gamyklų, kasdienio vartojimo produktų atliekas. Daugelis pramoninių cheminių medžiagų sukelia rimtus ilgalaikius sveikatos sutrikimus. „Adya Clarity“ mineralų sulfatų jonai sumažina iki minimumo arba panaikina 159 pramoninių cheminių medžiagų, įskaitant 80 lakiųjų organinių junginių, koncentraciją vandenyje.

Šalutiniai dezinfekavimo produktai

„Adya Clarity“ mineralų sulfatų jonai mažina dezinfekcinių medžiagų ir šalutinių dezinfekavimo produktų koncentraciją vandenyje, siekiant iš geriamojo vandens pašalinti tokias toksiškas chemines medžiagas kaip chloras, vandenį bus ne tik saugu gerti – neliks plaukimo baseiną primenančio kvapo bei skonio.